dissabte, 5 de desembre de 2009

Per a pensar un minut (20)

Caminar cap a una major igualtat entre els pobles i les persones és el missatge de la conversió. És la utopia cristiana de la fraternitat universal! Som utòpics? Sí, ho som! Són les utopies les que ens permeten viure i poden transformar el desert en terra fèrtil.
Leonardo Boff