diumenge, 15 de juny de 2008

Teoria PASS (segona part)

En el primer post que vaig penjar sobre la teoria PASS (8 de maig) ja havia previst fer una segona part més pràctica i no tan teòrica posant exemples de com anava el procés i com donar pistes per poder detectar possibles processos erronis.


Per començar diria que el procés cognitiu té molt a veure amb la metàfora d'una taula: Imaginem-nos una taula amb les seves quatre potes: damunt de la taula hi ha els aprenentatges i en cadescuna de les potes es recolza un procés cognitiu, és a dir, en una d'elles tindriem la Planificació, en una altra trobariem l'Atenció, a la següent el procés Seqüencial (orelles) i a la última pota trobariem el procés Simultani (ulls).

Si seguim aquest patró, doncs, es pot detectar prou facilment si un alumne presenta alguna mancança en algun d'aquests procesos, podent donar-li recursos i eines per poder ajudar-lo a apendre d'una forma constructiva.

En tot aquest procés és molt important tenir present que l'EDUCADOR és un MEDIADOR. Com a professionals hem d'entendre l’origen de la dificultat o problema, ajudant a l’alumne/a a millorar el procés de planificació (estretegies d’aprenentatge) i és molt important tenir clar que l’educador no dóna estratègies, aquestes ja les té el nen. L’educador guia l’aprentatge del nen preguntant-se: Està utilitzant els processos cognitius que són els millors per a ell?

Resumint podriem dir que la Teoria PASS es centra en els següents procesos cognitius:

ATENCIÓ: captar la informació i mantenir-la el temps necessari

SIMULTANI: aprenentatges amb significat, relacions i abstraccions (seriacions de colors, formes... figures incomplertes...)

SEQÜENCIAL : base cognitiva dels aprenentatges arbitraris.

*La moca és el cotxe del verdós.
*Les cireres són grogues i la llet és negra.
*On és el formatge? És un aliment molt sa.
És a dir, per exemple: Relació so/grafia ,Ortografia, Sintaxis, Gramàtica

PLANIFICACIÓ
1.Fixar objectius: Què em demanen? Què faig?...
2.Buscar estratègies: Com ho faig?...
3.Avaluar el procés i el resultat: Vaig bé? És correcta?...

Com podreu haver intuït un dels meus petits bocins , en que feia referència al meu perfil, té a veure en l'educació. Amb el meu petit gra de sorra intento ajudar a crèixer als infants i alguns ja no tant, per esdevenir persones en el Món amb tots els seus recursos, alguns innats altres apresos, alguns molts, altres potser no tant, però tots ells amb un futur a les seves mans.

Si he volgut fer esment en un punt tant concret com pot ser una Teoria pedagògica és perquè no és gaire coneguda i per la seva innovació crec que pot ser molt útil pels nostres nens i nenes, no tant per un etiquetatge de dificultats d'aprenentatge sinó més aviat d'anàlisi i estratègies per millorar la nostra tasca docent.

Informació extreta del material aportat al Seminari d'Educació Especial del Districte de Gràcia- Barcelona. per Carme Timoneda. (curs 2007-08)