divendres, 6 de juny de 2008

Càritas denúncia les condicions del retorn d'immigrants de la Unió

Informació important per estar alerta!


CÀRITAS EUROPA I ALTRES TRES ORGANITZACIONS CRISTIANES DENUNCIEN LA DIRECTIVA DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE EL RETORN D’IMMIGRANTS QUE AVUI HAN D’APROVAR ELS MINISTRES D’INTERIOR

Càritas. Barcelona, 5 de juny de 2008.
- Càritas Europa, la Conferència d'Esglésies Europees (anglicana, ortodoxa, protestant i catòlica), la Comissió de Conferències Episcopals de la Comunitat Europea i la Comissió de les Esglésies Europees per a les Migracions han expressat de manera conjunta les seves objeccions a la proposta de Directiva de la Unió Europea “sobre normes i procediments comuns per al retorn dels nacionals de tercers Estats en estada irregular”.

En una carta enviada el 30 de maig de 2008 a Jacques Barrot, representant de la Comissió de Justícia, Llibertat i seguretat del Parlament Europeu i a tots els representants permanent dels Estats Membres de la UE, els màxims responsables d'aquestes organitzacions alerten sobre “alguns punts crítics de la proposta” a fi de que siguin observats “curosament quan es produeixi la votació del text”.

Avui mateix està previst que els ministres d'Interior de la UE donin el vist-i-plau a la citada Directiva, que haurà de ser sotmesa posteriorment a la consideració de l'Eurocambra.

Divuit mesos de detenció, proposta inacceptable

Les organitzacions signants, que representen a les Esglésies de tota Europa --anglicana, ortodoxa, protestant i catòlica— i a organitzacions cristianes especialment involucrades en la defensa dels drets dels migrants i refugiats, reconeixen en la carta “la dificultat d'arribar a un compromís sobre un tema tan controvertit entre els Governs dels 27 Estats membres i els membres del Parlament Europeu”, a més de valorar “els canvis introduïts en l'última redacció acordada pel comitè de Representants Permanents dels Estats membres pel que fa a l'accés a l'assistència jurídica gratuïta”. La detenció, “una decisió massa extrema”. No obstant això, les entitats assenyalen que encara que “valorem l'intent de millorar la proposta de la Comissió respecte a la durada de la detenció (article 14.1), ens preocupa profundament que els Estats membres puguin detenir a persones durant un màxim de 18 mesos (article 14.5)”. “Això és inacceptable com procediment comú de la UE”, afirmen i afegeixen: “Encara que es prevegi una revisió d'aquesta disposició, en qualsevol cas, no queda clar quin període de temps es considera necessari, ja que, tampoc està definit el concepte de ‘detenció perllongada’”. “La detenció –s'assegura-- és una sanció massa extrema per a ser aplicada a persones que no han estat declarades culpables per un tribunal per la comissió d'un delicte, i viola un dels drets humans fonamentals protegits pel dret internacional, el dret a la llibertat”.

La prohibició d'entrada, “una doble sanció”

En relació amb la prohibició d'entrada de fins a cinc anys prevista en la Directiva, com una mesura aparellada a les decisions de tornada (article 9), les entitats signants denuncien que “aquesta prohibició equival a una doble sanció, i cinc anys és massa temps per a considerar-la justa”, a més d'advertir sobre les greus “conseqüències” que pot tenir “sobre el principi de no devolució, garantit per la Convenció de 1951 sobre els Refugiats” Referent a això es recorda que “una prohibició general per als 27 Estats Membres de la UE o dels Estats Partícips en Schengen exclou tota possibilitat que una persona pugui trobar refugi, especialment si s'imposa per un extens període de temps i sense tenir en compte que la persona pot estar regressant a un entorn inestable que podria empitjorar”. “Un nombre important de persones –alerten-- es veuran, probablement abocades a acudir als traficants, davant la desesperació de ser exclosos de les lleres d'entrada legal”, pel que “l'instrument d'una prohibició d'entrada és probable que augmenti la migració irregular i el tràfic d'éssers humans”.


En la carta es recorda com “les Esglésies a Europa han expressat en diverses ocasions, de forma individual i també conjuntament, la seva profunda preocupació pel creixent ús de la detenció administrativa d'immigrants a l'espera de ser expulsats, en molts països d'Europa”, motiu pel qual “moltes Esglésies i organitzacions han resolt rebutjar l'actual proposta perquè no té en compte la realitat de molts migrants, refugiats i sol·licitants d'asil en els Estats membres de la UE”. Per a aquestes entitats “el respecte a la dignitat de tot ser humà requereix un esforç en la millora de la tornada voluntària de nacionals de tercers països que no tenen permís d'estada”. Càritas Europa i les altres tres organitzacions insten a Jacques Barrot al final del seu escrit a “restringir més que ampliar l'ús de la detenció administrativa”, a “restringir la prohibició d'entrada de persones a circumstàncies excepcionals, i preveure els procediments per a plantar cara als desafiaments legals que suposen aquests actes administratius” així com a “millorar l'accés a la tornada voluntària, mitjançant la concessió per a aquesta fi, d'un mínim d' 30 dies, o del temps equivalent donat a les autoritats per a fer complir una ordre d'expulsió”.
“Si no es pogués arribar a un acord sobre aquestes qüestions –conclou la missiva--, i per tala de salvaguardar els drets dels deportats, instem al Parlament Europeu a no aprovar el pressupost del Fons Europeu de Tornada, mantenint-lo en reserva”.

La carta està signada per Erny Gillen, presidenta de Càritas Europa; Jean-Arnold de Clermont, president de la Conferència d'Esglésies Europees; Adrianus Van Luyn, president de la Comissió de Conferències Episcopals de la Comunitat Europea; Artlington W. Trotman, moderador de la Comissió de les Esglésies Europees per a les Migracions.
Càritas. Mitjans de Comunicació – Via Laietana, 5, entl. - 08003 Barcelona
Tel. 933 446 900- Correu-e: premsa@caritasbcn.org