dimecres, 4 de juny de 2008

Contra la fam a l'Àfrica.

"A Àfrica 250 milions de persones estan desnodrides, 33 milions són nens, el continent africà ha estat abandonat durant molts anys, s'ha d'invertir en els petits productors i en les àrees amb majors possibilitats." Aquestes són declaracions de Koffi Annan, president de la Fundació Aliança per a una Revolució Verda a Àfrica (AGRA) i Ex Secretari de Nacions Unides. Ha presentat un pla de cooperació amb les agències de l'ONU que s'ocupen de l'alimentació per rellançar el sistema agrícola al continent Africà.
Aquest pla que preveu regenerar Àfrica, es basarà en tres punts d'acció: millorar la compenetració entre els Governs i les agències internacionals, intervencions que respectin la biodiversitat del continent, i concentrar els finançaments en els petits productors.
Paral.lelament la FAO planteja invertir 17 milions de dòlars aportant eines i assessorament, per paliar la crescuda desorbitant de preus que encara amenaça a una població més gran de patir extrema pobresa i fam, encara que en realitat se'n necessiterien molts més. La pròpia FAO demana als països rics 19305 milions d'euros anuals i menys proteccionisme (dades segons agència).
Aquestes noticies són molt bones i positives ja que aquestes inversions poden ajudar a recuperar una Àfrica molt malmesa; però i nosaltres que hi fem o que hi podem fer?. No som aliens a aquesta realitat i no em refereixo exclusivament a un continent sinó a tots aquells paisos que estan en vies de desenvolupament, el cert és que la crisi alimentaria i la fam és un fet real i palpable. És molt necessari i important i fins hi tot m'atreviria a dir d'imperiosa necessitat que tot el món, en concret el primer món, reaccioni i sigui solidari i no es miri tant el melic.
Dades per pensar un minut:
*es necessita incrementar un 50% la producció d'aliments per el 2030 (unica proporció real per poder acabar amb la manca d'aliments bàsics).
*variables de la crisi alimentària: canvi climàtic, augment de demanda d'aliments per part de la Xina i la India, preu del petroli,...
(font: diari La Vanguardia)