dilluns, 26 d’octubre de 2009

Campanades per la Grip A

Ja al setembre amb "Grip A, virus i d'altres", ja vaig fer esment de la controversia que porta la Grip nova. Avui en vull fer esment amb un document d'aqui i serios. TERESA FORCADES monja benedictina, i doctora en Salut Pública, fa una reflexió sobre la historia de la Grip A, aportant dades científiques,i enumerant les irregularitats relacionades amb el tema.
Explica les consecuencies de la declaracio de PANDEMIA, les implicacions polítiques que se'n deriven y fa una proposta para mantenir la calma, així com una crida urgent per a activar els mecanismes legals y de participació ciutadana en relació a aquest tema.